Uncategorized Torbee Turiiszimii fi Teeknooloojii

July 21, 2022by Habte Assefa2

Teeknooloojiin qaama murteessaa indaastirii turizimii fi imalaa yoo ta’u, dhaabbilee daldalaa hojii guyyaa guyyaa irratti gargaaraa fi muuxannoo maamiltootaa fooyyessa. Sababa kanaaf taatee teeknooloojii fi turizimii waliin walqabatu uumuun barbaachisaa dha.

Guyyaa

Hagayya 4 -7  /2022

Finfinnee, Itoophiyaa.

Share on social networks

Habte Assefa

2 comments

 • Fraol Abera Geda

  September 23, 2022 at 12:07 pm

  Teeknooloojii bayyee gaarii fi murteessadha

  Reply

 • Habte Assefa

  September 23, 2022 at 12:09 pm

  Wow

  Reply

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *