Uncategorized 𝐃𝐡𝐚𝐚𝐛𝐛𝐚𝐧𝐧𝐢 Travel 251 𝐲𝐚𝐛𝐚𝐥𝐚 𝐚𝐦𝐦𝐚𝐲𝐲𝐚𝐚 𝐤𝐚𝐧 𝐚𝐛𝐛𝐚𝐚 𝐦𝐨𝐭𝐨𝐫𝐚 𝐘𝐚𝐦𝐚𝐡𝐚 𝐭𝐚’𝐞, 𝐠𝐚𝐭𝐢𝐢𝐧 𝐢𝐬𝐚𝐚 𝐪𝐚𝐫𝐬𝐡𝐢𝐢 𝟔𝟎𝟎,𝟎𝟎𝟎𝐭𝐭𝐢 𝐭𝐢𝐥𝐦𝐚𝐚𝐦𝐚𝐦𝐮 𝐰𝐚𝐥𝐝𝐚𝐚 𝐡𝐨𝐣𝐢𝐢 𝐠𝐚𝐦𝐭𝐚𝐚 𝐦𝐚𝐠𝐚𝐚𝐥𝐚𝐚 𝐁𝐢𝐬𝐡𝐚𝐚𝐧 𝐆𝐮𝐫𝐫𝐚𝐚𝐜𝐡𝐚𝐚𝐭𝐢𝐢𝐟 𝐚𝐫𝐣𝐨𝐨𝐦𝐞𝐞 𝐣𝐢𝐫𝐚.

June 9, 2022by Firaol Teshale0
v1
v2
v3
v4
v5
v6
v7
v8
v9
v10
v11
v12
v13
v15
v16
v17
v18
v19
v20
v21
v22
v23
v24
v25
v26
v27
Agarsiisa kennaa kanarratti komishinarri itti aanaa Komishinii Turiizimii Oromiyaa Obbo Naggaa Wadaajoo, Abbootiin Gadaa, Haadholiin Siinqee fi hawaasni naannoo argamuun gamtaadhaan wal-harkaa fuudhinsa godhaniiru.
Gamanumaan Dhaabbata Travel 251 magaalaa Bishaan Gurraachaatiif oolmaa guddaa oolee kana guddisnee galateeffachaa, dhabbatoonni birootis Travel 251 fakkeenya godhachuun industirii-turiizimii babaldhisuuf gahee keessan akka baatan affeeramtaniirtu.
Share on social networks

Firaol Teshale

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *