Uncategorized Prezidaantiin Mootummaa Naannoo Oromiyaa Biiroo Koomiishinii Tuuriizimii Oromiyaa Daawwatan

March 15, 2022by robba0
A senior delegation led by his excellency Obbo Shimellis Abdisa, the President of the Oromia National Regional State, visited the premises of the in Bole, Finfinnee today. The President led an entourage of senior officials in his government such as leaders with the rank of Vice President during the visit which featured the unique headquarters interior that includes traditional elements from Oromo culture in its design. Leading the tour was Addee Lelise Dhugaa, Commissioner of the Oromia Tourism Commission, who gave the delegation explanations on the work being conducted at the Commission and how they were making use of the beautifully designed headquarters. The Commissioner also spoke about the efforts being made to revitalize tourism across Oromia and the state-of-the-art promotional work the Commission has undertaken since its inception. It was reiterated during the visit that the work to promote Oromia and its destinations would continue and the Commission would lead this effort with a renewed vigor. Jiilli ol’aanaa Pireezidaantii Mootummaa Naannoo Oromiyaa Obboo Shimalliis Abdiisaatin durfamu har’a biiroo Koomishinii Turizimii Oromiyaa kan Finfinnee kutaa magaalaa Booleetti argamu daawwateeraa. Biiroon koomishinichaa meeshaalee fi halluuwwan aadaa Oromoo calaqqiisanin kan faayamee yoommu ta’u, jiilli Pireezidaantichas kana haala gaariin laallataniiru. Jiila kana simatanii ibsa kan keennan koomishinarrii koomishinichaa Aaddee Lalisee Dhugaa yoommuu ta’aan, adeemsa hojiilee yeroo ammaa dalagaman fi bu’aawwan argamanirratti Pireezidaantii Shimalliis Abdiisaa fi miseensoota jiilichaa waliin marii taasisaniiru.Dhuma irrattiis hojiileen iddoowwan haawwata turizimii Oromiyaa beeksisuu fi qabeenya uumamaa turizimiif Oromiyaan qabdu guddisuu kunniin cimanii akka ittii fufan godhamuu akka qabuu calaqqiifameeraa.
Share on social networks

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *